Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne omfatter produkter og services udbudt af RenardOnline, CVR nr. 39992973, Magnoliavej 6, 3630 Jægerspris, Danmark

RenardOnline forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse handelsbetingelser. Du er ansvarlig for at gennemse disse betingelser jævnligt på renardonline.dk, så du holder dig opdateret om eventuelle ændringer.

Disse betingelser er gældende i alle forhold mellem RenardOnline og kunden medmindre andet er aftalt skriftligt og godkendt af begge parter.

Indgåelse af aftaler

Alle tilbud fra RenardOnline er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Indtil RenardOnline har modtaget den potentielle kundes accept af fremsendte tilbud, kan RenardOnline træde tilbage fra sit tilbud uden varsel.

Alle tilbud skal accepteres skriftligt via mail.

Når en aftale er accepteret er det kundens pligt at fremsende alt materiale beskrevet i tilbudet inden for 14 dage. Materiale sendes til mette@renardonline.dk

Såfremt tidsfristen ikke overholdes forbeholder RenardOnline sig retten til at udføre opgaven efter bedste evne med det materiale som er til rådighed. Ved manglende tekster benyttes lorem ipsom og ved manglende billeder benyttes stockfotos. Når materialet fra kunden foreligger udskiftes det med det generiske.

Workshops, kurser & foredrag

Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved færre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Hvis du skulle være forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden. Du skal blot aftale dette skriftligt på forhånd med Mette Renard, mette@renardonline.dk

Klippekort

Klippekort benyttes til en variation af opgaver. Minimumsforbrug af klippekort er 15 minutter.

I Effihub kan kunden følge med i sit forbrug samt sine fakturaer på køb af klippekort.

Klippekort er gyldige i de 12 efterfølgende måneder efter køb.

Ved køb af et nyt klippekort har kunden mulighed for at overføre ubrugte klip til sit nye klippekort, såfremt det nye klippekort er købt inden udløb af det gamle klippekort.

Ubrugte klip refunderes ikke.

Vedligeholdelsesaftaler – Abonnement

Vedligeholdelsesaftaler er abonnementer, som løber fra købsdato og den valgte periode frem. Vedligeholdelsesaftalen er gyldig i perioden ud efter købsdato.

En vedligeholdelsesaftale dækker et domæne. Subsites betragtes som et nyt domæne.

Ved manglende betaling stoppes vedligeholdelsen til betalingen er gennemført.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Send en mail til mette@renardonline.dk og skriv hvilket abonnement du ønsker at opsige, og hvilket domæne det drejer sig om.

Ved opsigelse af abonnement kører abonnementet den resterende tid af perioden ud og fornyes ikke automatisk efterfølgende.

Aflysning

RenardOnline forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser og foredrag ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. I tilfælde af en aflysning finder RenardOnline en ny dato, eller kunden får sine penge retur.

Priser og betaling

Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms.

Ved tilbud på konkrete opgaver specifiseres eventuel ratebetaling i ordrebekræftelsen, som fremsendes på e-mail til den af kunden opgivet mailadresse.

Ved ratebetaling fremsendes den første faktura ved opgavens start og efterfølgende hver måned jfr. ordebekræftelsen medmindre andet er specificeret i ordrebekræftelsen.

Ved tilbud på konkrete opgaver med en-gangsbetaling fremsendes faktura ved opgavens start på e-mail til den af kunden opgivet mailadresse.

Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber rykkergebyr ved udsendelse af rykkere.

Ved forsinkelse af betaling forbeholder RenardOnline sig af retten til at lukke for adgang til udviklet materiale, indtil alt tilgodehavende til RenardOnline er betalt. RenardOnline er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

Såfremt betaling udebliver, og kunden ikke reagerer på påkravsskrivelser fra RenardOnline, vil kunden blive taget til inddrivelse.

I tilfælde hvor kunden ønsker arbejde udført uden for normal arbejdstid, som er hverdage mellem kl.9 og kl.17, øges timeprisen med 100% og antal klip øges med 100%. 

Rettigheder

Alle rettigheder til kurser (online og offline), workshops, foredrag, materiale i medlemsklub, online produkter, tekster og billeder tilhører RenardOnline.

Alle online og trykte produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes eller på nogen anden måde distribueres uden forudgående skriftlig aftale med RenardOnline.

Kunden og RenardOnline har ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder på alle materialer og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelse af aftalen.

I tilfælde hvor kunden skal levere materiale til RenardOnline ifm udvikling af et produkt, er det til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for backup og vedligeholdese af eget materiale. RenardOnline kan ikke drages til ansvar for bortkommet, beskadiget eller slettet materiale.

Ophavsret og brugsret til produkter og ydelser udført af RenardOnline jfr. ordrebekræftelse overdrages først til kunden ved RenardOnlines modtagelse af betaling for fremsendt faktura til af kunden opgivet e-mailadresse.

Ansvar

RenardOnline kan ikke drages ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader af nogen art, som følge af rådgivning, produkter eller ydelser. Herunder gælder tab af fortjeneste, driftsafbrydelser, tab af information, krav fra tredje part, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

RenardOnline påtager sig ikke ansvar for kundens manglende viden og fortståelse af IT systemers anvendelse, drift og sikkerhed.

RenardOnline er ikke ansvarlig for data i kundens e-mail eller data på kundens webhotel.

Accept af handelsbetingelser og vilkår

Ved at anvende produkter fra RenardOnline, eller ved at indgå nogen form for samarbejde, accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.

Alle ydelser og produkter leveret til kunden af RenardOnline er udført efter handelsbetingelserne. Kunden forventes at have læst og accepteret handelsbetingelserne inden indgåelse af aftale.

Handelsbetingelserne tilsidesættes kun ved skriftlig aftale mellem kunden og RenardOnline.